De ce Centrul de Creaţie a copiilor „Ghiocel”

Viaţa copiilor la Centrul de creaţie a copiilor ,,Ghiocel” este « O JOACĂ – cu finalitate educativă şi performanţă »,  o relaţie de prietenie cu alţi copii, cu conducătorii de cerc ce-i îndrumă, cu lumea frumosului. Cadrul oferit satisface dorinţa / nevoia copiilor, a adolescenţilor de: autonomie, de exercitare de responsabilităţi. Aflaţi printre “egali”, copiii se simt bine, se manifestă liber, îndrăznesc mai mult, trăiesc un sentiment de siguranţă în conformitate cu viaţa, conducătorul de cerc este un partener şi un îndrumător al activităţii, realizatorii şi evaluatorii sunt înşişi copiii. 

Centrul de creaţie a copiilor ,,Ghiocel” este o instituţie de învăţământ coordonată de DETS sectorul Ciocana, DGETS mun. Chişinău, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi funcţionează pe baza Regulamentului tip al instituţiilor extraşcolare de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat cu Ordinul ME nr. 05/ 04.01.2011, activitatea copiilor la cercuri fiind GRATUITĂ.

Noutăți