Achiziții publice


Anul 2023


Servicii de spălare și testare hidraulică a sistemelor termice pentru anul 2023 în instituțiile subordonate DETS Ciocana


Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana


Achiziții materiale de construcție pentru instituțiile din subordinea DETS sec.Ciocana, anul 2023


Achiziţionarea Cataloage de clasă anul 2023


Detergenți și dezinfectanți pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana


Servicii de întreținere și de reparare a utilajului tehnologic pentru 31 de instituții de învățământ


Hârtie A4 și A3 pentru instituțiile din subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2023


Servicii de evacuare a deșeurilor non — menajere solide


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor lazer


Prestarea serviciilor de avariere a rețelelor electrice în instituțiile subordonate DETS Ciocana pentru anul 2023


Servicii de investigație de laborator bacteriologic și sanitaro-chimice cu estimarea rezultatelor


Servicii de deratizare și dezinfecții pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sector Ciocana


Reglementarea livrării serviciilor de telecomunicație


Servicii de acces internet pe bandă largă


Prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide


Servicii de deservire complexă a tehnicii de calcul


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor laser


Anul 2022Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente


Produse farmaceutice pentru instituțiile subordonate DETS sector Ciocana, anul 2022


Publicat: 27.04.2022


Anul 2021


Publicat: 18.06.2021


Publicat: 02.07.2020


Marfa distribuita privind combaterea COVID-19


Publicat: 21.01.2020