Bugetul instituției

Bugetul 2019 Casa de creaţie Ghiocel


14 MF-TR Centru – Chisinau
07496 Casa de creatie „Ghiocel”a sectorului Ciocana Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2
fără Eco = 518110, 611, 612, 614
Form FD-037
Data doc. 06.02.2019
Timpul 15:44

Fișa executării contului curent A 07496
din 31.12.2018

Executor primar de buget (ORG1) Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana 2038
Grup principal (F1) Invatamint 09
Grup (F2) Invatamint nedefinit dupa nivel 095
Subgrup (F3) Invatamint nedefinit dupa nivel 0950
Activitate (P3)

 

Denumire Codurile Aprobat Plan precizat pe an Executat pe perioada de gestiune Sold accesibil de alocații
P1 P2 P3 S3S4 S5S6 Proiect de investiții ORG2 Omolog Nr.actului normativ Clasificația economică
I. VENITURI 3 988 800,00 4 283 500,00 4 097 837,29 185 662,71
Finantare de la buget 149800 3 901 000,00 4 195 700,00 4 012 480,13 183 219,87
Surse interne 297 1 87 800,00 87 800,00 85 357,16 2 442,84
Surse interne 297 1000 87 800,00 87 800,00 85 357,16 2 442,84
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 297 1000 142310 82 800,00 82 800,00 81 374,80 1 425,20
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ 297 1000 142320 5 000,00 5 000,00 3 982,36 1 017,64
II. CHELTUIELI 3 743 400,00 4 038 500,00 3 906 538,98 131 961,02
Invatamant extrascolar 88 14 00209 3 743 400,00 4 038 500,00 3 906 538,98 131 961,02
Alocaţii cu caracter general 88 14 00209 3 3 743 400,00 4 038 500,00 3 906 538,98 131 961,02
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 88 14 00209 300 211180 2 611 500,00 2 831 500,00 2 809 523,14 21 976,86
Contributii de asigurari sociale de stat obligator 88 14 00209 300 212100 600 700,00 651 300,00 646 190,32 5 109,68
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic 88 14 00209 300 212210 117 500,00 141 600,00 126 428,52 15 171,48
Energie electrica 88 14 00209 300 222110 25 800,00 25 800,00 17 194,75 8 605,25
Energie termica 88 14 00209 300 222130 88 800,00 88 800,00 74 624,13 14 175,87
Apa si canalizare 88 14 00209 300 222140 0,00 10 000,00 1 731,77 8 268,23
Alte servicii comunale 88 14 00209 300 222190 5 100,00 5 100,00 4 680,00 420,00
Servicii informationale 88 14 00209 300 222210 9 200,00 9 200,00 6 656,00 2 544,00
Servicii de telecomunicatii 88 14 00209 300 222220 3 800,00 3 800,00 3 342,17 457,83
Servicii de locatiune 88 14 00209 300 222300 190 000,00 180 000,00 150 757,42 29 242,58
Servicii de reparatii curente 88 14 00209 300 222500 70 000,00 68 600,00 46 960,75 21 639,25
Servicii postale si distrib.drep. sociale 88 14 00209 300 222980 1 400,00 1 400,00 1 395,20 4,80
Servicii neatribuite altor aliniate 88 14 00209 300 222990 6 500,00 8 300,00 6 694,80 1 605,20
Indemn pt incapacitatea temp de munca 88 14 00209 300 273500 13 100,00 13 100,00 10 360,01 2 739,99
III. ACTIVE NEFINANCIARE 245 400,00 245 000,00 189 448,31 55 551,69
Invatamant extrascolar 88 14 00209 245 400,00 245 000,00 189 448,31 55 551,69
Alocaţii cu caracter general 88 14 00209 3 245 400,00 245 000,00 189 448,31 55 551,69
Reparatii capitale ale cladirilor 88 14 00209 300 311120 101 000,00 101 000,00 65 999,74 35 000,26
Procurarea masinilor si utilajelor 88 14 00209 300 314110 7 400,00 7 400,00 5 198,00 2 202,00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de 88 14 00209 300 316110 21 400,00 22 800,00 17 521,00 5 279,00
Procurarea altor mijloace fixe 88 14 00209 300 318110 0,00 700,00 0,00 700,00
Procurarea produselor alimentare 88 14 00209 300 333110 16 600,00 16 600,00 16 590,00 10,00
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare 88 14 00209 300 334110 2 000,00 2 000,00 1 885,82 114,18
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, 88 14 00209 300 335110 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi 88 14 00209 300 336110 25 500,00 23 700,00 19 793,20 3 906,80
Procurarea materialelor de constructie 88 14 00209 300 337110 36 700,00 36 700,00 33 469,65 3 230,35
Procurarea altor materiale 88 14 00209 300 339110 32 800,00 32 100,00 26 990,90 5 109,10
SOLDUL BUGETAR 0,00 0,00 1 850,00 -1 850,00
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI 0,00 0,00 -1 850,00 1 850,00
Corectarea soldului de mijloace banesti 920000 0,00 0,00 -1 850,00 1 850,00
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei 910000 0,00 0,00 0,00 0,00
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei 930000 0,00 0,00 0,00 0,00