Totul despre CC Ghiocel

Centrul de creaţie a copiilor ,,Ghiocel”, sectorul Ciocana, municipiul Chişinău este o instituţie extraşcolară înfiinţată în anul 1986, având peste 30 de ani de existenţă, instituţie al cărei prag este trecut săptămânal de peste 1280 de copii prin cele 54 cercuri cultural-artistice şi aplicativ-decorative.
 Centrul de creaţie a copiilor ,,Ghiocel” este o instituţie cu activităţi în timpul liber al copiilor, pe parcursul întregii săptămâni, specializată în domeniul artistic. Copiii cu activitate şi performanţe deosebite participă la concursuri, festivaluri, expoziţii, concerte la nivel de sector, municipiu, naţional şi internaţional, schimburi interculturale, turnee artistice în ţară şi străinătate. La fel în cadrul Centrului de creaţie a copiilor ,,Ghiocel” activează Studioul pentru copii ,,Melodia” care oferă copiilor studierea aprofundată a instrumentelor musicale pe parcurs a 7 ani. La absolvirea cursului copiii primesc certificate de absolvire în baza cărora pot fi admişi la instituţiile medii de specialitate sau/şi superioare în domeniu.

         Viaţa copiilor la Centrul de creaţie a copiilor ,,Ghiocel” este « O JOACĂ – cu finalitate educativă şi performanţă »,  o relaţie de prietenie cu alţi copii, cu conducătorii de cerc ce-i îndrumă, cu lumea frumosului. Cadrul oferit satisface dorinţa / nevoia copiilor, a adolescenţilor de: autonomie, de exercitare de responsabilităţi. Aflaţi printre “egali”, copiii se simt bine, se manifestă liber, îndrăznesc mai mult, trăiesc un sentiment de siguranţă în conformitate cu viaţa, conducătorul de cerc este un partener şi un îndrumător al activităţii, realizatorii şi evaluatorii sunt înşişi copiii.

         Centrul de creaţie a copiilor ,,Ghiocel” este o instituţie de învăţământ coordonată de DETS sectorul Ciocana, DGETS mun. Chişinău, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi funcţionează pe baza Regulamentului tip al instituţiilor extraşcolare de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat cu Ordinul ME nr. 05/ 04.01.2011, activitatea copiilor la cercuri fiind GRATUITĂ.