Ședința de lucru cu directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea DETS sec. Ciocana

De la 01.01.2020  numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea DETS sec. Ciocana s-a majorat cu încă 5 unități, având ca bază Ordinul DGETS nr.1171 din 28.12.2020 ,,Cu privire la transferarea instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea DGETS în subordinea DETS de sector,conform dislocației teritoriale ale acestora”, după cum urmează:

  1. L/T,,Ștefan Vodă”, orașul Vadul lui Vodă;
  2. L/T „Gheorghe Ghimpu”, satul Colonița;
  3. Gimnaziul nr.74 „Viorel Găină”, satul Tohatin;
  4. Complex – educațional gimnaziu – grădiniță Cruzești, comuna Cruzești;
  5. Școala primară nr.19, orașul Vadul lui Vodă.

La data de 18.02.2021, orele 10:00, în incinta DETS sec. Ciocana a fost organizată o ședință de lucru cu directorii instituțiilor învățământului primar/secundar general (11 directori), s-au discutat următoarele subiecte:

  1. Transferarea instituțiilor din subordinea DGETS la DETS sec. Ciocana (executarea Ordinului nr. 1171 din 28.12.2021 a DGETS); Bugetul/planul de achiziții a instituțiilor; Contractelele – prestatorilor de servicii.
  2. Organizarea și desfășurarea lucrărilor de reparație a instituțiilor de învățământ (Foaia de titlu a. 2021 – aprobată prin Decizia nr.25/3 din 29 decembrie 2020);
  3. Organizarea și desfășurarea alimentației în instituțiile de învățământ ( Evaluări: DGETS – Ordinul nr.26 din 18.01.2021; Primăria – Dispoziția nr. 29-d din 03 februarie 2021);
  4. Transparența activității instituțiilor ( rețelele de asocializare – pag. WEB/FB; Panoul informativ);